Haags Renaissance Kamerkoor

Het Haags Renaissance Kamerkoor bestaat sinds 5 juli 1982.
Onze huidige dirigent is Enrico Ruggieri.
Wij zingen voornamelijk muziek uit de 16e en 17e eeuw, zowel wereldlijke als geestelijke werken, zowel a-capella als met begeleiding.

Op 2 september zijn wij weer begonnen met repeteren. Natuurlijk volgens een door het RIVM en door Korennetwerk Nederland goedgekeurd protocol, zodat het behalve leuk, ook veilig is.

“Van Lissabon naar Rome ………..en terug!”

We hebben helaas moeten besluiten, dat deze concerten niet doorgaan. Maar het gaat om uitstel, niet om afstel. Op een later tijdstip gaan we deze concerten alsnog uitvoeren.

Intussen starten we met een nieuw programma waarover binnenkort meer informatie. Zin om mee te zingen? We hebben plaats voor een tenor,  een bas en een alt.

Wij repeteren op woensdagavond van 20:00-22.15 uur in de Noorderkerk, Schuytstraat 11 in Den Haag.

Je bent van harte welkom om een repetitie bij te wonen
Voor meer informatie klik hier

Dit is ons privacybeleid.