Het Haags Renaissance Kamerkoor bestaat dit jaar 40 jaar en vierde onlangs zijn jubileum met een groots concert!
De Gabrieli’s 

Op het programma stonden een aantal meerkorige wer-ken van o.a. de Italiaanse componisten Andreas en Giovanni Gabrieli, die uitgevoerd werden in de Pa-leiskerk in Den Haag. Het concert werd gegeven in sa-menwerking met een gast-koor van oud-koorleden

en andere vrienden van het Haags Renaissance Kamerkoor, plus een derde koor gevormd door vier barok-trombones en een altsoliste. De drie koren stonden onder leiding van onze dirigent Enrico Ruggieri.

Il Festino

Na de pauze werd een fees-telijke uitvoering gegeven van de bekende madrigaal-komedie Il Festino van Banchieri, Deze twaalf madrigalen rond carnaval werden met veel plezier en theater ten uitvoer gebracht, met medewerking van een actrice.

Dit is ons privacybeleid.