Workshop 26 januari 2019

Inschrijving gestart

In 2019 houden we onze twaalfde workshop Veelstemmige Koormuziek.

We willen dan een stuk doen van Giovanni Gabrieli: Magnificat 33/29. Dit stuk is ooit incompleet gevonden en in 1997 bewerkt voor 33 stemmen door Hugh Keyte. Speciaal voor deze workshop bewerkte dirigent Frans Scheffers dit stuk tot een 29-stemmige versie.

Instrumentalisten, m.n. blazers en strijkers, hebben een prominente, zelfstandige rol in dit stuk. De workshop met dit Magnificat kan dan ook alleen doorgang vinden als zich – naast voldoende zangers – ook voldoende instrumentalisten aanmelden. Instrumentale ensembles van tenminste vier personen die zich gezamenlijk willen aanmelden, informeer naar ons ensembletarief.

De workshop is gepland op zaterdag 26 januari 2019 in de Geertekerk in Utrecht.

De kosten zijn € 37,50, Voor wie de muziek (A3) op papier wil ontvangen, wordt € 12,50 meer in rekening gebracht.

De inschrijving is gestart en zal dit jaar doorlopen tot 1 december.Er moeten dit jaar in een wat kortere periode flink wat deelnemers worden geworven. Het is dus raadzaam om, als je geïnteresseerden kent, hen nu al warm te maken voor deze workshop.

Bij dit stuk kunnen we slechts een beperkt aantal sopranen, hoge sopranen en mezzo’s plaatsen. Voor de sopranen en hoge sopranen is inmiddels een wachtlijst in werking.

Naar de informatiebrief

Naar het aanmeldingsformulier

Naar de partituur